ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น
ชื่ออาจารย์ : นายภานุ ฮาตะสุ้ย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2565,14:58  อ่าน 41 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ตัวอย่างผลงานการอบรมเชิงปฏิบัติการแผนงานและงบประมาณ
ชื่ออาจารย์ : นายละออง สายสิงห์
ตำแหน่ง : ช่างไม้ชั้น4
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2565,14:51  อ่าน 42 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพบริหารงานวิชาการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกุลทิวา นนทพจน์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2565,14:21  อ่าน 70 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการเรียนการสอนฟิสิกส์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ไฟฟ้าสถิต ชุดที่ 4 เรื่อง สนามไฟฟ้า
ชื่ออาจารย์ : นางวเรศ สาระพิชญ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2561,22:41  อ่าน 1555 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการเรียนการสอนฟิสิกส์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ไฟฟ้าสถิต ชุดที่ 3 เรื่อง ศักย์ไฟฟ้า
ชื่ออาจารย์ : นางวเรศ สาระพิชญ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2561,22:40  อ่าน 1204 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการเรียนการสอนฟิสิกส์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ไฟฟ้าสถิต ชุดที่ 2 เรื่อง แรงระหว่างประจุ และกฎของคูลอมบ์
ชื่ออาจารย์ : นางวเรศ สาระพิชญ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2561,22:39  อ่าน 1621 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการเรียนการสอนฟิสิกส์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ไฟฟ้าสถิต ชุดที่ 1 เรื่อง ประจุไฟฟ้า
ชื่ออาจารย์ : นางวเรศ สาระพิชญ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2561,22:39  อ่าน 1135 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นางชนิดา ไพบูลย์สวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2561,22:12  อ่าน 2150 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนสำเร็จรูปรายวิชาวิทยาศาสตร์กับการเลี้ยงไหม
ชื่ออาจารย์ : นางกาญจนา ยอดมาลี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2561,10:53  อ่าน 750 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการใช้แหล่งเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป
ชื่ออาจารย์ : นางกาญจนา ยอดมาลี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2561,10:51  อ่าน 746 ครั้ง
รายละเอียด..