กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ว่าที่ ร.ต. หญิง ทัศนีวรรณ จันทิมา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0619513284