ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อ
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม
236 หมู่ 2   ตำบลโนนค้อ  อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 33250 
เบอร์โทรศัพท์ 045-659051 
Email : nonkhowitt​ayakom@gma​il.com 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28