กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวณัฐยาธ์ ดวงแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0817911674

นายอรรถพล ทองเนตร
ครูอัตราจ้าง