กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสุชาติ ศรีภักดิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0849607975

นางวรนุช ศรีภา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0868716196

นายทศพร เทพนิมิตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0642792584

นางสาวชลิตา สงโสด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0938500179