รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม
236 หมู่ 2   ตำบลโนนค้อ  อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 33250
เบอร์โทรศัพท์ 045-659051 เบอร์แฟกส์ 045-659051
Email : nonkhowitt​ayakom@gma​il.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :