ข่าวประชาสัมพันธ์
22 กุมภาพันธ์ 2564 รับการนิเทศวิถีใหม่ฯ จากสพม.ศก.ยส. และสหวิทยาเขตกันทรารมย์ (อ่าน 120) 23 ก.พ. 64
19 มกราคม 2564 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคมรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขน (อ่าน 272) 22 ม.ค. 64
11 มกราคม 2564 รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 291) 22 ม.ค. 64
กีฬาดอกคูณเกมส์ (อ่าน 163) 08 ม.ค. 64
รับการประเมิน เพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 222) 08 ม.ค. 64
2 ธันวาคม 32563_รับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน (อ่าน 132) 08 ม.ค. 64
29 ตุลาคม 2563 ต้อนรับรองกุลทิวา นนทพจน์ (อ่าน 100) 29 ต.ค. 63
ประกาศ นางสาวสิริทร พับเพลิงและโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ผ่านการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา ประจำปีกา (อ่าน 189) 20 ต.ค. 63
ประกาศ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ผ่านการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา2563 ระดับเขตพื้นที (อ่าน 212) 20 ต.ค. 63
ประชาสัมพันธ์จากห้องสมุด เรื่อง วิธีทำปกหนังสือเล่มเล็ก (อ่าน 25) 16 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์จากห้องสมุด เรื่อง ขั้นตอนการทำหนังสือเล่มเล็ก (อ่าน 58) 16 ก.ย. 63
ประกาศจากห้องสมุด.. ขอเชิญชวนนักเรียนส่งผลงานประกวดชิงรางวัล ประกวดหนังสือเล่มเล็ก (อ่าน 252) 11 ก.ย. 63
แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 310) 19 มิ.ย. 63
วิธีการดูแลตัวเองให้ห่างไกลโควิด 19 (อ่าน 366) 15 มิ.ย. 63
แจ้งนักเรียนโนนค้อวิทยาคม จัดทำแบบสำรวจสภาพปัญหาของนักเรียนที่พบจากการเรียนออนไลน์ (อ่าน 22) 20 พ.ค. 63
ช่องทางการเรียนออนไลน์ (อ่าน 348) 16 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม (อ่าน 299) 16 พ.ค. 63
แจ้งการแต่งกายของนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียน (อ่าน 191) 16 พ.ค. 63
ตารางเรียนออนไลน์ ผ่าน DLTV ชั้นม.1-3 (อ่าน 314) 16 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 233) 28 ม.ค. 63
เช็คผลการเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 ด้วย โปรแกรมSGS สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง (อ่าน 45) 31 ต.ค. 62
ลงทะเบียน ระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บทะเบียนประวัติ 'Big data' ตามลิงค์นี้ค่ะ (อ่าน 135) 31 ต.ค. 62
ตารางสอบปลายภาค 1/2562 (อ่าน 403) 30 ก.ย. 62
สรุปผลการเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (อ่าน 114) 22 ก.ย. 62
ดูผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ (อ่าน 29) 16 ก.ย. 62
เว็บไซต์งานศิลปหัตกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 69 (อ่าน 24) 14 ก.ย. 62
คุณครูชลิตา ศิริกุล คุณครูคนใหม่ของโนนค้อวิทยาคม (อ่าน 393) 14 ก.ย. 62
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 22,23,25,26,27 มีนาคม 2562 (อ่าน 510) 22 มี.ค. 62
การหาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 633) 01 ก.พ. 62
สรุปผลการเข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับช (อ่าน 327) 13 ธ.ค. 61
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กิจกรรมการแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม (อ่าน 331) 13 ธ.ค. 61
รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 นักเรียน 1. เด็กหญ (อ่าน 483) 13 ธ.ค. 61
รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 นักเรียน 1. นายภูมินทร์ ชั (อ่าน 429) 13 ธ.ค. 61
รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 นักเรียน 1. เด็กหญิงชญาณี ชัยธรรม ,2. (อ่าน 816) 13 ธ.ค. 61
รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 นักเรียน นางสาวณัฐกานต์ สารีอาจ (อ่าน 653) 13 ธ.ค. 61
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม (อ่าน 611) 13 ธ.ค. 61
ปฏิทินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่68 (อ่าน 446) 02 พ.ย. 61
ต้อนรับคุณครูใหม่ วันที่ 24 ตุลาค 2561 (อ่าน 483) 25 ต.ค. 61