ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 22,23,25,26,27 มีนาคม 2562 (อ่าน 200) 22 มี.ค. 62
การหาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 249) 01 ก.พ. 62
สรุปผลการเข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับช (อ่าน 100) 13 ธ.ค. 61
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กิจกรรมการแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม (อ่าน 107) 13 ธ.ค. 61
รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 นักเรียน 1. เด็กหญ (อ่าน 212) 13 ธ.ค. 61
รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 นักเรียน 1. นายภูมินทร์ ชั (อ่าน 195) 13 ธ.ค. 61
รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 นักเรียน 1. เด็กหญิงชญาณี ชัยธรรม ,2. (อ่าน 283) 13 ธ.ค. 61
รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 นักเรียน นางสาวณัฐกานต์ สารีอาจ (อ่าน 250) 13 ธ.ค. 61
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม (อ่าน 267) 13 ธ.ค. 61
ปฏิทินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่68 (อ่าน 176) 02 พ.ย. 61
ต้อนรับคุณครูใหม่ วันที่ 24 ตุลาค 2561 (อ่าน 218) 25 ต.ค. 61