ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 44) 28 ม.ค. 63
เช็คผลการเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 ด้วย โปรแกรมSGS สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง (อ่าน 10) 31 ต.ค. 62
ลงทะเบียน ระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บทะเบียนประวัติ 'Big data' ตามลิงค์นี้ค่ะ (อ่าน 76) 31 ต.ค. 62
ตารางสอบปลายภาค 1/2562 (อ่าน 145) 30 ก.ย. 62
สรุปผลการเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (อ่าน 41) 22 ก.ย. 62
ดูผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ (อ่าน 19) 16 ก.ย. 62
เว็บไซต์งานศิลปหัตกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 69 (อ่าน 17) 14 ก.ย. 62
คุณครูชลิตา ศิริกุล คุณครูคนใหม่ของโนนค้อวิทยาคม (อ่าน 178) 14 ก.ย. 62
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 22,23,25,26,27 มีนาคม 2562 (อ่าน 312) 22 มี.ค. 62
การหาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 387) 01 ก.พ. 62
สรุปผลการเข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับช (อ่าน 159) 13 ธ.ค. 61
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กิจกรรมการแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม (อ่าน 163) 13 ธ.ค. 61
รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 นักเรียน 1. เด็กหญ (อ่าน 307) 13 ธ.ค. 61
รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 นักเรียน 1. นายภูมินทร์ ชั (อ่าน 279) 13 ธ.ค. 61
รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 นักเรียน 1. เด็กหญิงชญาณี ชัยธรรม ,2. (อ่าน 533) 13 ธ.ค. 61
รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 นักเรียน นางสาวณัฐกานต์ สารีอาจ (อ่าน 410) 13 ธ.ค. 61
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม (อ่าน 416) 13 ธ.ค. 61
ปฏิทินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่68 (อ่าน 269) 02 พ.ย. 61
ต้อนรับคุณครูใหม่ วันที่ 24 ตุลาค 2561 (อ่าน 307) 25 ต.ค. 61