ทำเนียบบุคลากรฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางวรนุช ศรีภา
ครู คศ.3
หัวหน้าทำเนียบบุคลากรฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางศรินชา เปี่ยมอักโข
ครู คศ.1

นางลลิตา สิ้นโศรก
ครู คศ.1

นายนิธิพงษ์ ครสาย
ครูธุรการ