นวัตกรรมและสื่อการสอน
วิจัยภาษาเขมรในภาษาไทย (อ่าน 632) 24 พ.ย. 62
การพัฒนาทักษะการเรียนรูวิชาภาษาไทย โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือและเกม (อ่าน 401) 24 พ.ย. 62
เอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ม.๓ (อ่าน 579) 15 พ.ย. 62
การพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้วิธีการย้ำเตือนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที (อ่าน 365) 24 ต.ค. 62
ฝึกทักษะสะกดคำอังกฤษ-ไทย (อ่าน 676) 03 ก.ค. 62
แบบฝึกThai-English Spelling_ครูชนิดา (อ่าน 758) 06 มิ.ย. 62
แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1_คุณครูชนิดา (อ่าน 1169) 26 ต.ค. 61