นวัตกรรมและสื่อการสอน
เอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ม.๓ (อ่าน 3) 15 พ.ย. 62
ฝึกทักษะสะกดคำอังกฤษ-ไทย (อ่าน 294) 03 ก.ค. 62
แบบฝึกThai-English Spelling_ครูชนิดา (อ่าน 342) 06 มิ.ย. 62
แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1_คุณครูชนิดา (อ่าน 718) 26 ต.ค. 61