นวัตกรรมและสื่อการสอน
การพัฒนาทักษะการเรียนรูวิชาภาษาไทย โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือและเกม (อ่าน 43) 24 พ.ย. 62
วิจัยภาษาเขมรในภาษาไทย (อ่าน 52) 24 พ.ย. 62
เอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ม.๓ (อ่าน 61) 15 พ.ย. 62
การพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้วิธีการย้ำเตือนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที (อ่าน 31) 24 ต.ค. 62
ฝึกทักษะสะกดคำอังกฤษ-ไทย (อ่าน 332) 03 ก.ค. 62
แบบฝึกThai-English Spelling_ครูชนิดา (อ่าน 388) 06 มิ.ย. 62
แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1_คุณครูชนิดา (อ่าน 770) 26 ต.ค. 61