ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ตารางสอบปลายภาค 1/2562 (อ่าน 23) 01 ต.ค. 62
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ (อ่าน 24) 01 ต.ค. 62
ปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ2.2561 (อ่าน 287) 02 พ.ย. 61
สารสนเทศวิชาการ_1.2561 (อ่าน 315) 02 พ.ย. 61