ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
รายงานความพึงพอใจในการใช้บริการงานทะเบียน (อ่าน 126) 11 ก.ย. 63
รายชื่อนักเรียน20-ส.ค.-63 (อ่าน 145) 03 ก.ย. 63
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 (อ่าน 285) 30 ส.ค. 63
โครงสร้างเวลาเรียน ปีการศึกษา2563 (อ่าน 1068) 01 ก.ค. 63
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2563_ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 245) 16 พ.ค. 63
ปฏทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 307) 31 ต.ค. 62
ตารางสอบปลายภาค 1/2562 (อ่าน 337) 01 ต.ค. 62
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ (อ่าน 344) 01 ต.ค. 62