ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ปฏทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 57) 31 ต.ค. 62
ตารางสอบปลายภาค 1/2562 (อ่าน 77) 01 ต.ค. 62
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ (อ่าน 92) 01 ต.ค. 62
สารสนเทศวิชาการ_1.2561 (อ่าน 618) 02 พ.ย. 61
ปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ2.2561 (อ่าน 360) 02 พ.ย. 61