ข่าวประชาสัมพันธ์
การหาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 24) 01 ก.พ. 62
สรุปผลการเข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับช (อ่าน 25) 13 ธ.ค. 61
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กิจกรรมการแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม (อ่าน 28) 13 ธ.ค. 61
รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 นักเรียน 1. เด็กหญ (อ่าน 62) 13 ธ.ค. 61
รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 นักเรียน 1. นายภูมินทร์ ชั (อ่าน 53) 13 ธ.ค. 61
รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 นักเรียน 1. เด็กหญิงชญาณี ชัยธรรม ,2. (อ่าน 64) 13 ธ.ค. 61
รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 นักเรียน นางสาวณัฐกานต์ สารีอาจ (อ่าน 67) 13 ธ.ค. 61
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม (อ่าน 80) 13 ธ.ค. 61
ปฏิทินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่68 (อ่าน 69) 02 พ.ย. 61
ต้อนรับคุณครูใหม่ วันที่ 24 ตุลาค 2561 (อ่าน 107) 25 ต.ค. 61