งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สรุปผลการเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปผลการเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับเหรียญรางวัล ดังนี้ 
เหรียญทอง 45 เหรียญ  เหรียญเงิน 26 เหรียญ  เหรียญทองแดง 11 เหรียญ 
เป็นตัวแทน เข้าร่วมแข่งขันระดับภาค จำนวน  6 กิจกรรม 
1. การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
2. การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
3. การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3.
4. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
5. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
6. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2562,00:00   อ่าน 1790 ครั้ง