นวัตกรรมและสื่อการสอน
การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวตรง ด้วยเทคนิค KWDL โดยใช้ KBDL Board ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 รหัสวิชา ว32101 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2566,00:00   อ่าน 9 ครั้ง