ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ประกาศโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประกาศโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน
(Performance Agreement : PA)
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู  ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2565,14:44   อ่าน 200 ครั้ง