ภาพกิจกรรม
การนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระหว่างวันที่ 11-13 กัยายน 2562
แข่งขันสวนถาด ม.ต้น
แข่งขันสวนแก้ว ม.ปลาย
แข่งขันคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย
แข่งขันคอมพิวเตอร์ ม.ต้น
แข่งขันสวนแก้ว ม.ปลาย
แข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
แข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
แข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาตร์
แข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาตร์
แข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
แข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
แข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
แข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2562,13:21   อ่าน 888 ครั้ง