กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมค่ายพัฒนานักเรียนขาดทักษะภาษาอังกฤษ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.38 MB
รายงานโครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ พัฒนาทักษะภาษาปีงบฯ65
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.21 MB
รายงานโครงการ/กิจกรรมวันคริสต์มาสปีงบฯ66
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.74 MB
แผนปฏิบัติการกลุ่มสาระฯปีงบฯ 66
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.28 MB
รายงานโครงการกิจกรรมตรุษจีน ปีงบฯ65
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.91 MB
รายงานโครงการกิจกรรมคริสต์มาสปีงบฯ65
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.39 MB