รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นาง อารีลักษณ์ วันดี(กองมี คำศรี) (เตี้ย)
ปีที่จบ : 2523   รุ่น : รุ่น 2(ม.3 รุ่นแรก)
อีเมล์ : Areelak1826@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนตระกศประชาสามัคคี
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ เอกภาษาไทย
ที่อยู่ที่ทำงาน

: โรงเรียนตระกศประชาสามัคคี บ้านโคก ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์

วันที่บันทึกข้อมูล : 15 ก.ย. 2558,10:27 น.   หมายเลขไอพี : 110.78.148.65


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล