รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : จักรพันธ์ พันธ์กิ่งทิพย์ (เอ)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 26
อีเมล์ : Jakkapan.P@zengroup.co.th
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
ตำแหน่ง : Food Quality Assurance (บริหาร)
ที่อยู่ที่ทำงาน

: บริษัทอากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด เลขที่9/9อาคารเซ็นทรัลพลาซ่าพระราม9 ชั้นที่6 ห้องเลขที่606 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร. 10400

วันที่บันทึกข้อมูล : 08 มิ.ย. 2557,22:00 น.   หมายเลขไอพี : 101.108.6.149


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล