ผู้บริหาร

นายพรศักดิ์ อุ่นใจ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้โรงเรียนพัฒนาในด้านใดมากที่สุด
อาคารสถานที่
การจัดการเรียนรู้
เทคโนโลยีทางการศึกษา
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/09/2013
ปรับปรุง 01/04/2020
สถิติผู้เข้าชม 469240
Page Views 666246
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สังเม็ก กันทรลักษ์ 0900427055
2 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา เสาธงชัย กันทรลักษ์ 08-5611-0644
3 โรงเรียนบัวน้อยวิทยา บัวน้อย กันทรารมย์ 045821099
4 โรงเรียนละทายวิทยา ละทาย กันทรารมย์ 045-915172
5 โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ สะเดาใหญ่ ขุขันธ์ 0872425253
6 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา บักดอง ขุนหาญ 045-637479
7 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา น้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง 045609048
8 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร เขิน น้ำเกลี้ยง 045-655-081
9 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กู่ ปรางค์กู่ 045910817
10 โรงเรียนพยุห์วิทยา พยุห์ พยุห์ 045607136
11 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม หนองค้า พยุห์ 0864695254
12 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ ห้วยตึ๊กชู ภูสิงห์ 0885862073
13 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย 0862438482
14 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร คลีกลิ้ง ศิลาลาด 045668264
15 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร แต้ อุทุมพรพิสัย 045-821095
16 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม โคกจาน อุทุมพรพิสัย 045960592
17 โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา โคกหล่าม อุทุมพรพิสัย 0844100180
18 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เสียว เบญจลักษ์ 0-4560-504-0
19 โรงเรียนน้ำคำวิทยา น้ำคำ เมืองศรีสะเกษ 045912220,082-3718736
20 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย หนองครก เมืองศรีสะเกษ 045612611
21 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม โพธิ์ เมืองศรีสะเกษ 045612433
22 โรงเรียนมัธยมโพนค้อ โพนค้อ เมืองศรีสะเกษ 0621962736
23 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม โนนค้อ โนนคูณ 045-659051