นวัตกรรมและสื่อการสอน
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ 5 ขั้น (อ่าน 105) 11 ต.ค. 65
วิจัยภาษาเขมรในภาษาไทย (อ่าน 1455) 24 พ.ย. 62
การพัฒนาทักษะการเรียนรูวิชาภาษาไทย โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือและเกม (อ่าน 973) 24 พ.ย. 62
เอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ม.๓ (อ่าน 1279) 15 พ.ย. 62
การพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้วิธีการย้ำเตือนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที (อ่าน 980) 24 ต.ค. 62
ฝึกทักษะสะกดคำอังกฤษ-ไทย_ครูชนิดา (อ่าน 2464) 03 ก.ค. 62
แบบฝึกThai-English Spelling_ครูชนิดา (อ่าน 1842) 06 มิ.ย. 62
แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1_คุณครูชนิดา (อ่าน 1934) 26 ต.ค. 61