ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 153) 26 ก.ย. 65
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2563-2564 (อ่าน 143) 26 ก.ย. 65
ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 156) 26 ก.ย. 65
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 154) 26 ก.ย. 65
รายงานความพึงพอใจในการใช้บริการงานทะเบียน (อ่าน 811) 11 ก.ย. 63
รายชื่อนักเรียน20-ส.ค.-63 (อ่าน 825) 03 ก.ย. 63
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 (อ่าน 965) 30 ส.ค. 63
โครงสร้างเวลาเรียน ปีการศึกษา2563 (อ่าน 2597) 01 ก.ค. 63
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2563_ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 834) 16 พ.ค. 63
ปฏทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1074) 31 ต.ค. 62
ตารางสอบปลายภาค 1/2562 (อ่าน 1031) 01 ต.ค. 62
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ (อ่าน 968) 01 ต.ค. 62