ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างเอกสังคมฯ/ประวัติศาสตร์
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 65
ประกาศ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIC-19)
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 65
อบรม ว.PA ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอโนนคูณ
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVIC – 19)
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 64
11 มกราคม 2564 รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 64
19 มกราคม 2564 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคมรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาบน
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 64
2 ธันวาคม 32563_รับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 64
รับการประเมิน เพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 64
กีฬาดอกคูณเกมส์
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 64
29 ตุลาคม 2563 ต้อนรับรองกุลทิวา นนทพจน์
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 63
ประกาศ นางสาวสิริทร พับเพลิงและโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ผ่านการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา ประจำปีกา
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 63
ประกาศ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ผ่านการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา2563 ระดับเขตพื้นที
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 63
ประชาสัมพันธ์จากห้องสมุด เรื่อง วิธีทำปกหนังสือเล่มเล็ก
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์จากห้องสมุด เรื่อง ขั้นตอนการทำหนังสือเล่มเล็ก
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 63
ประกาศจากห้องสมุด.. ขอเชิญชวนนักเรียนส่งผลงานประกวดชิงรางวัล ประกวดหนังสือเล่มเล็ก
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 63
แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 63
วิธีการดูแลตัวเองให้ห่างไกลโควิด 19
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 63
แจ้งนักเรียนโนนค้อวิทยาคม จัดทำแบบสำรวจสภาพปัญหาของนักเรียนที่พบจากการเรียนออนไลน์
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 63
ช่องทางการเรียนออนไลน์
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 63