Welcome .....>>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ::<< Nonkhowittayakom School >>>
ข่าวประชาสัมพันธ์
22 กุมภาพันธ์ 2564 รับการนิเทศวิถีใหม่ฯ จากสพม.ศก.ยส. และสหวิทยาเขตกันทรารมย์
วารสารโรงเรียน
ประชาสัมพันธ์ เดือนกุมภาพันธ์
ภาพกิจกรรม
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ประกาศมาตรฐานปี 64 16 มิ.ย. 64
รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน 07 มิ.ย. 64
SAR 63 ของสถานศึกษา(1) ปีการศึกษา 2563 07 มิ.ย. 64
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 02 ก.ย. 63
ประกาศโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 02 ก.ย. 63
รายงานผลการประเมินตนเอง ( Self Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา 2562 30 ส.ค. 63
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2560 25 ต.ค. 61
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
คำสั่งแม่บท 1/2563 24 มิ.ย. 63
รายชื่อบุคลากรภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 22 มิ.ย. 63
รายงานสรุปการพัฒนาบุคลากร ปีพ.ศ.2562 02 มิ.ย. 63
รายชื่อบุคลากรภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 02 พ.ย. 62
คู่มือการใช้งานระบบ Big Data สำหรับผู้ใช้งานระบบเพื่อบันทึกประวัติทะเบียนครู (User Manual) 31 ต.ค. 62
รายชื่อบุคลากรภายในโรงเรียน 01 พ.ย. 61
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
รายงานความพึงพอใจในการใช้บริการงานทะเบียน 11 ก.ย. 63
รายชื่อนักเรียน20-ส.ค.-63 03 ก.ย. 63
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 30 ส.ค. 63
โครงสร้างเวลาเรียน ปีการศึกษา2563 01 ก.ค. 63
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2563_ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 16 พ.ค. 63
ปฏทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 31 ต.ค. 62
ตารางสอบปลายภาค 1/2562 01 ต.ค. 62
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ 01 ต.ค. 62
ฝ่ายกิจการนักเรียน
คำสั่ง อบรมคุณธรรม2.62 31 ต.ค. 62
คำสั่งครูที่ปรึกษา2.2562 31 ต.ค. 62
คำสั่งเวรประจำวัน2.2562 31 ต.ค. 62
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ประชุมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 24 มิ.ย. 63
นวัตกรรมและสื่อการสอนonline_Google Classroom
คุณครูชนิดา ไพบูลย์สวัสดิ์ 20 พ.ค. 63
นวัตกรรมและสื่อการสอน
วิจัยภาษาเขมรในภาษาไทย 24 พ.ย. 62
การพัฒนาทักษะการเรียนรูวิชาภาษาไทย โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือและเกม 24 พ.ย. 62
เอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ม.๓ 15 พ.ย. 62
การพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้วิธีการย้ำเตือนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 24 ต.ค. 62
ฝึกทักษะสะกดคำอังกฤษ-ไทย 03 ก.ค. 62
แบบฝึกThai-English Spelling_ครูชนิดา 06 มิ.ย. 62
แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1_คุณครูชนิดา 26 ต.ค. 61
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ศรีสะเกษ 31 ต.ค. 62
สรุปผลการเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 22 ก.ย. 62
สรุปผลการเข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับช 13 ธ.ค. 61
เว็บไซต์การจัดการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา https://esan68.sillapa.net/sm-ssk/ 12 พ.ย. 61
คำสังศูนย์ทัศนศิลป์แก้ไขล่าสุด 09 พ.ย. 61
หนังสือขอเปลี่ยนตัว 05 พ.ย. 61
คำสั่งคณะกรรมการงานมหกรรมทางศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่68 02 พ.ย. 61
เกณฑ์การแข่งขันแยกตามกิจกรรม(คณิต-ดนตรี) 02 พ.ย. 61
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 02 ก.ย. 63
พรบ.ระเบียบการบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 02 ก.ย. 63
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 02 ก.ย. 63
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 02 ก.ย. 63
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ 2545 02 ก.ย. 63
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2551-2557 02 ก.ย. 63
พรบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553 02 ก.ย. 63
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 02 ก.ย. 63
E-Office หนังสือราชการจาก สพม.เขต 28

ข่าวการศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
รับเรื่องร้องเรียน
    มิถุนายน 2564   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ